Używamy plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny i pokazywać spersonalizowane treści. Możesz zezwolić wszystkim lub zarządzać nimi indywidualnie.

Zasady zachowania prywatności

Creative Technology Ltd oraz jej spółki zależne i powiązane („Creative”) cenią prywatność swoich użytkowników, przestrzegają dobrych praktyk w sferze prawa do prywatności, by zapewnić poszanowanie i ochronę danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktykami opisanymi w niniejszych Zasadach poufności. W niektórych jurysdykcjach uzupełnieniem niniejszych Zasad poufności jest Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) lub Polityka ochrony danych osobowych firmy Creative (patrz „Ważne uwagi dla Europejczyków” i „Ważne uwagi dla Singapurczyków” znajdujące się poniżej), stosowanie do przypadku.

Zasady poufności wraz z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) lub Polityka ochrony danych osobowych firmy Creative (w stosownych przypadkach) zawierają informacje na temat działań dotyczących ochrony prywatności podczas przetwarzania danych osobowych i nieosobowych online. Należy uważnie przeczytać niniejsze Zasady poufności wraz z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) lub Polityką ochrony danych osobowych firmy Creative (w stosownych przypadkach) przed rozpoczęciem korzystania z Witryn internetowych („Witryna”, „Strona”) i/lub aplikacji na komputery PC/urządzenia mobilne firmy Creative („Aplikacje”). Korzystając z Witryn i/lub Aplikacji lub uzyskując do nich dostęp, użytkownik akceptuje niniejsze Zasady poufności. Firma Creative zastrzega sobie prawo do zmiany swoich Zasad poufności, Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i Warunków korzystania ze Strony w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Firma Creative zachęca użytkowników do odnoszenia się do niniejszych Zasad poufności na bieżąco, aby znać jej aktualną wersję.

 • * Ważna uwaga dla Europejczyków
  Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą pamiętać, że firma Creative może przekazywać ich dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do celów opisanych w niniejszym dokumencie. Należy zapoznać się z dokumentem Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
 • * Ważna uwaga dla Singapurczykóws
  Użytkownicy z Republiki Singapuru muszą zapoznać się z dokumentem Polityka dotycząca ochrony danych osobowych.

Zakres gromadzonych informacji

 • Dane zwykłe/nieosobowe

  Użytkownicy odwiedzający Strony firmy Creative mogą wykonywać wiele działań bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże Creative zbiera i gromadzi informacje dotyczące odwiedzonych przez użytkownika stron internetowych i jego ogólnych wzorców zachowań na stronie poprzez użycie plików cookie i znaczników nawigacyjnych w sposób opisany poniżej. Takie informacje nie są powiązane z żadnymi informacjami wrażliwymi. Zbierane przez firmę Creative dane zwykłe pomagają określić najbardziej popularne obszary Stron internetowych oraz skuteczność działań promocyjnych spółki.

  Podczas pobierania i korzystania z Aplikacji firmy Creative przez użytkownika pewne informacje, takie jak wszelkie napotkane błędy, używane funkcje, typ urządzenia, schemat działania, system operacyjny, czas korzystania z każdego ekranu aplikacji dostarczane są automatycznie. Te informacje są informacjami technicznymi, niezwiązanymi z żadnymi wrażliwymi/osobistymi informacjami i gromadzi się je w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z Aplikacji przez użytkowników, poprawy komfortu użytkowania, dostosowania lub rozwinięcia nowych funkcji zgodnie z preferencjami użytkowników. Określają one również skuteczność Aplikacji firmy Creative. Aplikacje firmy Creative korzystają z Google Analytics, która jest usługą analizy statystyk serwisów WWW świadczoną przez Google.

 • Dane wrażliwe/osobowe

  Użytkownik może uczestniczyć w następujących działaniach dostępnych w niektórych Witrynach lub w mediach społecznościowych firmy Creative, takich jak np.: rejestracja produktów, oferty specjalne, promocje, udział w ankietach, sondażach czy konkursach, pobieranie oprogramowania, zakupy online, uzyskiwanie wsparcia technicznego, subskrypcja newslettera i/lub uczestnictwo w forum. Działania te mogą wymagać uzyskania danych osobowych użytkownika, w tym: imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru faksu, danych karty kredytowej (wyłącznie w celu realizacji zamówienia, jeżeli jest to wymagane) i/lub informacji o zainteresowaniach w związku z korzystaniem z różnych produktów, programów i usług firmy Creative. Zebrane dane mogą być łączone z wcześniej przekazanymi przez użytkownika informacjami (np. zarejestrowanie produktów Creative w przeszłości). Firma Creative zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników i będzie wykorzystywać takie informacje wyłącznie w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb oraz zapewnienia lepszej obsługi.

  Należy pamiętać, że płatności kartą kredytową są obsługiwane przez zewnętrzne instytucje finansowe i firma Creative nie przechowuje żadnych informacji dotyczących kart kredytowych na swoich serwerach.

  Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do baz danych firmy Creative oraz aby zapewnić właściwe wykorzystanie informacji, firma Creative wprowadziła elektroniczne i związane z zarządzaniem procedury pomagające chronić dane wrażliwe użytkownika. Firma Creative korzysta z szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL) na swojej Stronie internetowej w celu zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych przez użytkownika.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

Firma Creative nie sprzedaje, wypożycza, użycza ani nie udostępnia uzyskanych informacji osobistych, o ile nie uzyskała takiej zgody od osoby zainteresowanej lub nie została do tego zmuszona przez przepisy prawa. Creative nie będzie wykorzystywać ani udostępniać danych osobowych dostarczonych przez Internet w sposób niezwiązany z zastosowaniami opisanymi w niniejszym dokumencie, bez (i) uprzedniego poinformowania o tym użytkownika oraz (ii) zaoferowania użytkownikowi możliwości wycofania zgody na takie wykorzystywanie. W przypadku problemów z wycofaniem zgody należy skontaktować się z firmą Creative za pośrednictwem strony http://www.creative.com/contactus lub korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej. Firma Creative może wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu informowania ich o najnowszych produktach, ofertach, promocjach i aktualizacjach oprogramowania, ulepszania ukierunkowanych reklam, treści i usług oraz ogólnej poprawy skuteczności komunikacji i personalizacji doświadczeń użytkowników (należy pamiętać, że w przypadku wycofania przez użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych przez firmę Creative pewne usługi mogą stać się niedostępne). Firma Creative może również wykorzystywać dane osobowe użytkownika do wewnętrznych celów. Mogą obejmować one m.in. badania dotyczące danych, analizy lub ogólne cele związane z audytem. Creative może przetwarzać dane osobowe na serwerach w różnych krajach na całym świecie. Firma Creative może przetwarzać dane osobowe użytkownika na serwerach znajdujących się poza jego miejscem zamieszkania.

Ciasteczka i znaczniki nawigacyjne

Ciasteczka (pliki cookie) to małe pliki tekstowe, które serwer sieciowy może przechowywać na urządzeniach użytkownika. Dzięki nim witryna internetowa może przechowywać informacje na urządzeniu użytkownika, by w późniejszym czasie je pobierać. Pliki cookie zbierają takie informacje jak adres IP, system operacyjny i oprogramowanie przeglądarki, ale nie gromadzą żadnych danych osobowych. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach dynamiczne adresy IP (zmieniające się podczas każdorazowego połączenia się z siecią) w połączeniu z innymi informacjami mogą umożliwić identyfikację osoby. Ciasteczka pozwalają firmie Creative dostosowywać treści i zapewniają użytkownikowi większy komfort podczas korzystania ze Stron internetowych. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Użytkownik, który chciałby zarządzać ustawieniami plików cookie powinien w tym celu zapoznać się z instrukcją oprogramowania zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog przechowujący ciasteczka.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej może okazać się niemożliwe.

Znacznik nawigacyjny to przeźroczysta grafika umieszczona na stronie internetowej w celu monitorowania zachowania użytkownika odwiedzającego daną witrynę. Znaczniki są zwykle używane przez strony, które korzystają z usług monitorowania i śledzenia ruchu zapewnianych przez strony trzecie. Firma Creative korzysta między innymi z usługi Google Analytics. Strony internetowe Creative, bezpośrednio lub pośrednio, używają znaczników nawigacyjnych w celu poprawy funkcjonowania Witryny oraz zbierania informacji np. na temat analiz czy sposobu ruchu na stronie. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają firmie Creative poprawiać jakość i treść Strony.

Zewnętrzni dostawcy / specjaliści ds. marketingu

Firma Creative angażuje zewnętrznych dostawców / specjalistów do spraw marketingu (w tym Google, Inc. („Google”)) zajmujących się reklamą online czy marketingiem i/lub specjalistów ds. remarketingu do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach użytkowników, a także biorących pod uwagę ich wiek, płeć, dane demograficzne czy lokalizację. Działania te pozwalają na wyświetlanie odpowiednich reklam odbiorcom docelowym na podstawie dostępnych danych. Zewnętrzni dostawcy / specjaliści ds. marketingu, tacy jak Google, mogą wyświetlać reklamy firmy Creative online. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google wykorzystuje dane użytkownika uzyskiwane podczas korzystania z Witryn/Aplikacji firmy Creative można znaleźć na stronie: www.google.com/policies/privacy/partners/ (może ona podlegać okresowym zmianom).

W ramach działań reklamowych i marketingowych, analizy danych i innych działań firma Creative wdrożyła lub wdroży na swoich Stronach internetowych funkcje reklamowe Google, takie jak Remarketing, Raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, Integracja z Campaign Managerem lub Raporty nt. danych demograficznych i danych o zainteresowaniach Google Analytics. Użytkownik może zrezygnować z funkcji reklamowych Google Analytics i dostosować reklamy sieci reklamowej Google pod adresem: https://www.google.com/settings/ads Firma Creative i jej zewnętrzni dostawcy / specjaliści ds. marketingu (w tym m.in. Google) używają plików cookie pierwszej kategorii (takich jak plik cookie usługi Google Analytics) oraz plików cookie stron trzecich (takich jak plik cookie usługi DoubleClick) w celu informowania, optymalizacji i dostarczania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkowników na danej stronie internetowej (więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji poświęconej Analizom/statystykom internetowym poniżej).

Firma Creative współpracuje również z następującymi zewnętrznymi dostawcami (poniższa lista może ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia):

Awin / The Affiliate Gateway / ClixGalore / FlexOffers / TradeDoubler
Firma Creative (jako reklamodawca) przesyła powyższym stronom reklamy swoich produktów, a strony publikujące (np. serwisy z kuponami, blogi) zamieszczają wybrane ogłoszenia na swoich witrynach. Strony publikujące otrzymują prowizję za każdą sprzedaż za pośrednictwem ich strony internetowej. Kod umożliwiający śledzenie zostaje umieszczony na stronie internetowej firmy Creative i pozwala zbierać informacje o zamówieniu, takie jak identyfikator transakcji, nazwa i liczba sztuk zakupionego produktu, kwota zamówienia, data dodania produktu do koszyka i data zamówienia. Te informacje są potrzebne, by zatwierdzić zamówienie i sprawdzić, czy kwota prowizji wypłacana stronom publikującym jest prawidłowa.

Informacje umożliwiające identyfikację osób

Firma Creative nie zezwala na uzyskiwanie, nie wykorzystuje ani nie stara się łączyć informacji umożliwiających identyfikację osób z listami remarketingowymi, plikami cookie, plikami danych ani innymi anonimowymi identyfikatorami, ani też nie łączy informacji do targetowania (takich jak dane demograficzne lub lokalizacyjne) z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osób zebranymi ze strony z reklamą lub strony docelowej, ani też nie udostępnia żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób firmie Google za pośrednictwem tagu remarketingowego lub jakichkolwiek plików danych produktu, które mogą być powiązane z reklamami firmy Creative, ani też nie wysyła Google dokładnych informacji dotyczących lokalizacji bez uprzedniego uzyskania zgody użytkownika.

Podczas tworzenia listy remarketingowej firma Creative, jej zewnętrzni dostawcy czy specjaliści ds. marketingu nie wykorzystują żadnych poufnych informacji o swoich klientach ani osobach odwiedzających ich Strony, niezależnie od tego, czy są to informacje zbierane bezpośrednio czy też powiązane z odwiedzającym, w oparciu o jego profil czy też zachowanie na Stronach lub w aplikacjach.

 • Ograniczenia w tworzeniu listy mogą mieć zastosowanie zarówno do poszczególnych podstron internetowych, jak i wszystkich stron czy aplikacji.
 • Treść reklamy nie sugeruje posiadania informacji poufnych lub umożliwiających identyfikację osób.

Reklama oparta na zainteresowaniach

Jako reklamodawca wykorzystujący reklamy oparte na zainteresowaniach firma Creative zgodnie ze swoją wiedzą:

 • Nie wykorzystuje reklam opartych na zainteresowaniach ani nie stosuje tagów remarketingowych na Stronach i aplikacjach skierowanych do dzieci poniżej 13. roku życia lub przechowujących lub gromadzących informacje na temat osób poniżej 13. roku życia.
 • Nie tworzy list remarketingowych ani treści reklamowych, które mają na celu dotarcie do odbiorców w niedozwolony sposób.
 • Nie tworzy treści reklamowych, które sugerują posiadanie informacji poufnych lub umożliwiających identyfikację osób odwiedzających Witrynę lub korzystających z aplikacji.
 • Nie reklamuje produktów należących do kategorii wrażliwych, takich jak produkty farmaceutyczne.

Reklamy zakazane przez Zasady Google Ads nie są stosowane w kampaniach firmy Creative.

Analizy/statystyki internetowe

Strony firmy Creative korzystają z usługi analizy internetowej Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies (w sposób opisany powyżej), jak również danych z programów reklamowych firmy Creative, w tym reklam opartych na zainteresowaniach i danych demograficznych, by zapewnić lepszą analizę sposobu korzystania ze Stron przez użytkowników. Informacje przechowywane w plikach cookie na temat korzystania z Witryn przez użytkownika (np. adres IP użytkownika) są przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju i tam też są przechowywane. Google będzie korzystać z tych informacji, by ocenić sposób korzystania ze Stron firmy Creative przez użytkownika, tworzyć raporty na temat aktywności w Witrynach oraz świadczyć inne usługi związane z działaniami online i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeśli strony trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie powiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Wchodząc na niniejszą witrynę internetową i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Użytkownik może uzyskać dostęp do aktualnie dostępnych opcji rezygnacji z usługi Google Analytics na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Więcej informacji na temat narzędzi Google (poniższa lista może ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia):

Menedżer tagów Google
Menedżer tagów Google jest usługą zarządzania skryptami/tagami, wykorzystywaną przez firmę Creative w celu zarządzania kodami śledzenia różnych stron trzecich, w tym kodów Google Analytics. To narzędzie umożliwia instalację oraz dezinstalację skryptów i tagów na stronach internetowych bez konieczności bezpośredniej modyfikacji kodu źródłowego.

AdWords
Google AdWords to platforma reklamowa umożliwiająca reklamodawcom wykorzystywanie różnych typów reklam w celu dotarcia do klientów. Do klientów można dotrzeć, wykorzystując następujące sposoby:

 • wybieranie słów kluczowych używanych przez klientów podczas wyszukiwania w wyszukiwarkach;
 • kierowanie treści według zainteresowań klientów i danych demograficznych;
 • kierowanie treści dla użytkowników, którzy uprzednio odwiedzili stronę internetową Creative.

Należy pamiętać, że dane o zainteresowaniach klientów / dane demograficzne są zbierane przez Google, a nie przez reklamodawców. Google przedstawia te opcje reklamodawcom na platformie AdWords.

Dodatkowe informacje, takie jak identyfikator produktu i wartość zamówienia mogą być zbierane dzięki usłudze AdWords przez firmę Creative, a następnie wykorzystywane i wyświetlane w postaci reklam, gdy użytkownik odwiedzi stronę Creative.

Kod śledzenia dostarczony przez Google jest zamieszczany na stronach internetowych Creative i umożliwia obserwowanie różnych wskaźników.

Firma Creative korzysta z następujących stron internetowych w celu zbierania informacji o odwiedzających (poniższa lista może ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia):

CrazyEgg
Narzędzie CrazyEgg służy do anonimowego gromadzenia danych na temat zachowania użytkownika na stronie w celu poprawienia komfortu korzystania z witryny.

Informacje na temat działań i interakcji osób odwiedzających stronę są gromadzone i przetwarzane, by określić ogólne zachowania online wszystkich użytkowników. Żadne dane osobowe nie są udostępniane ani wykorzystywane w celu identyfikacji osób.

Firma Creative może ujawniać pewne lub wszystkie zebrane informacje (opisane powyżej) zgodnie z warunkami i celami określonymi w niniejszej sekcji. Creative nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem poniższych sytuacji: (1) o ile użytkownik nie będzie tego wymagać lub nie upoważni do tego firmy Creative; (2) w związku z Witrynami firmy Creative, jak opisano powyżej; (3) gdy informacje muszą zostać przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, nakazami przeszukania, wezwaniami do sądu lub nakazami sądowymi, w celu egzekwowania umowy z użytkownikiem lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Creative, lub praw, własności lub bezpieczeństwa pracowników firmy Creative lub innych osób; (4) gdy informacje są dostarczane agentom, sprzedawcom lub dostawcom usług firmy Creative, którzy wykonują funkcje w jej imieniu; (5) gdy informacje te mogą pomóc podczas zaradzania sytuacjom kryzysowym lub działaniom siły wyższej lub podczas rozwiązywania sporów lub roszczeń, lub osobom mającym interes prawny lub faktyczny. Firma Creative może również gromadzić dane sumaryczne o klientach i osobach odwiedzających Stronę, a także ujawniać wyniki takich danych (ale nie informacje umożliwiające identyfikację osób) swoim partnerom, usługodawcom, reklamodawcom i/lub innym stronom trzecim w celach marketingowych lub promocyjnych.

Portale społecznościowe

Strony firmy Creative współdziałają z portalami społecznościowymi, takimi jak m.in. Facebook i Twitter. W przypadku polubienia lub udostępnienia informacji firmy Creative na takich portalach użytkownik musi również zapoznać się z zasadami poufności każdego z tych portali. Interfejs strony może pozwolić użytkownikowi wykorzystać jego dane osobowe z portali społecznościowych podczas wizyty w witrynie firmy Creative.

Firma Creative może od czasu do czasu współpracować lub zawierać porozumienia z innymi stronami w celu zapewnienia określonych korzyści i/lub usług swoim klientom, takich jak wysyłanie ukierunkowanych reklam i informacji o promocjach w celu zapewnienia użytkownikom lepszych ogólnych wrażeń. Partnerzy uzyskają informacje, które zdaniem firmy Creative są niezbędne do zapewnienia użytkownikowi takich korzyści i/lub usług. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od firmy Creative informacji marketingowych, należy w tej sprawie skontaktować się (pisemnie) z firmą Creative, wysyłając list lub wiadomość e-mail na adres podany poniżej.

Firma Creative korzysta z następujących portali społecznościowych (poniższa lista może ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia):

Facebook
Facebook służy do informowania klientów o najnowszych wydarzeniach i ofertach produktowych firmy Creative.

Facebook udostępnia ogólne, nieosobowe dane, które nie umożliwiają identyfikacji osób w swoich narzędziach do analiz. Firma Creative nie gromadzi żadnych danych osobowych, jednak wiadomości e-mail z bazy danych (np. dot. subskrybentów newslettera) są przesyłane do narzędzia Facebook Custom Audience, by dopasować użytkowników portalu Facebook do listy subskrybentów. Od czasu do czasu firma Creative prowadzi kampanie reklamowe skierowane do takich użytkowników, a także umieszcza na swoich stronach internetowych piksele Facebooka w celu konwersji i re-marketingu.

Twitter
Twitter umożliwia kontakt i interakcje z użytkownikami za pomocą tweetów lub bezpośrednich wiadomości.

Firma Creative nie zbiera żadnych danych osobowych od użytkowników za pośrednictwem serwisu Twitter. Czasami wiadomości e-mail z bazy danych firmy Creative (np. baza subskrybentów newslettera) będą przesyłane do narzędzia Twitter Ad w celu kierowania reklam. Piksele śledzące są również przesyłane na stronę internetową firmy Creative w celu śledzenia konwersji z reklam i ułatwienia re-marketingu. Narzędzie analityczne serwisu Twitter dostarcza dane nieosobowe, uniemożliwiające identyfikację osób, takie jak płeć, wiek i lokalizacja użytkownika.

Instagram
Instagram jest wykorzystywany, by dotrzeć do użytkowników za pomocą zdjęć czy filmów wideo. Strona ta nie gromadzi żadnych danych osobowych, jednak za pomocą swoich narzędzi zapewnia uniemożliwiające identyfikację nieosobowe dane, takie jak płeć, wiek i lokalizacja użytkownika.

YouTube
Serwis YouTube jest wykorzystywany do udostępniania materiałów filmowych kreujących markę, zapewniających informacje i prezentujących produkty. Creative nie gromadzi informacji osobistych o użytkownikach, a YouTube dzięki swoim narzędziom analitycznym zapewnia uniemożliwiające identyfikację dane nieosobowe, takie jak płeć, wiek i lokalizacja użytkownika.

Ankiety i konkursy

Od czasu do czasu na swojej Stronie internetowej firma Creative zapewnia użytkownikowi możliwość wzięcia udziału w konkursach i ankietach. W takim przypadku użytkownik musi podać swoje dane osobowe. Udział w tych ankietach i konkursach jest całkowicie dobrowolny i użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić takie dane czy też nie. Wymagane informacje zazwyczaj obejmują dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres dostawy) oraz dane demograficzne/geograficzne.

Creative używa tych informacji do powiadamiania zwycięzców konkursów i przyznawania nagród, do monitorowania ruchu na Stronie lub personalizacji Witryny (w przypadku anonimowych informacji zebranych za pomocą ankiet), a także do wysyłania uczestnikom newslettera.

Firma Creative może korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu przeprowadzenia tych ankiet i konkursów. W takim przypadku taki zewnętrzny dostawca nie może wykorzystywać danych osobowych użytkowników firmy Creative do jakichkolwiek innych celów. Creative nie będzie dzielić się danymi osobowymi podanymi przez użytkownika w ramach konkursu lub ankiety z innymi stronami trzecimi, chyba że użytkownik zostanie o tym wcześniej powiadomiony i wyrazi na to zgodę.

Powiadom znajomego

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z usługi polecającej, aby powiadomić znajomego o Stronach firmy Creative, zostanie on poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail takiej osoby. Creative automatycznie wyśle do niej jedną wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia Strony. Powyższe informacje będą przechowywane wyłącznie w celu wysłania wiadomości e-mail z zaproszeniem i śledzenia skuteczności programu poleceń.

Operacje globalne firmy Creative

Firma Creative działa globalnie, dlatego też może być zmuszona do udostępniania danych osobowych użytkowników swoim jednostkom i partnerom biznesowym na całym świecie, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań biznesowych. Creative udostępnia dane użytkowników innym jednostkom organizacyjnym (w tym spółkom zależnym i powiązanym) i/lub partnerom biznesowym działającym w imieniu firmy Creative w celu zapewnienia użytkownikowi niezbędnych usług lub informacji w celu konsolidacji bazy danych lub uproszczenia sposobu zarządzania informacjami o klientach w przypadkach, o których mowa powyżej. Takie jednostki i/lub partnerzy biznesowi firmy Creative muszą przestrzegać odpowiednich zasad poufności w odniesieniu do wykorzystywania danych i są związani odpowiednimi umowami o poufności i ochronie danych, jeśli jest to wymagane.

Podsumowując, aby zapewnić lepszą jakość usług firma Creative może wykorzystać dane osobowe użytkowników do następujących przykładowych celów:

 • The Creative Store

  W celu umożliwienia realizacji zamówienia użytkownik będzie musiał podać swoje dane osobowe, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu i dane karty kredytowej. Firma Creative może również skontaktować się z użytkownikiem (zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) w sprawach dotyczących m.in. zamówienia, potwierdzenia zamówienia, danych na temat wysyłki i kodu umożliwiającego jej śledzenie, opóźnień w wysyłce, zmiany w dostępności produktów lub weryfikacji tożsamości.

 • Rejestracja online / usługi posprzedażne

  Produkt Creative można zarejestrować za pomocą aplikacji do rejestracji online lub za pośrednictwem witryny creative.com/register. Rejestrując produkt firmy Creative, użytkownik zyskuje możliwość otrzymania odpowiedniej pomocy technicznej. Zakres pomocy technicznej zależy od rodzaju zakupionego produktu. Więcej informacji można znaleźć na stronie creative.com/support. Dane osobowe zebrane podczas rejestracji online zostaną wykorzystane w celu ulepszenia produktów i usług firmy Creative. Wewnętrzne raporty firmy Creative nie będą zawierać danych osobowych użytkowników. W razie potrzeby co pewien czas Creative może kontaktować się ze swoimi użytkownikami w sprawach związanych z zarejestrowanym produktem. Za zgodą użytkownika firma Creative prześle mu informacje o swoich nowych produktach i usługach. Creative może również wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu świadczenia usług posprzedażnych (np. usługi wsparcia technicznego) bez względu na to, czy produkt Creative został zarejestrowany czy też nie.

 • Ankiety / sondaże / konkursy / promocje

  Czasami na Stronach firmy Creative mogą pojawiać się ankiety / sondaże / konkursy / promocje i inne działania marketingowe, w ramach których użytkownik podaje pewne informacje. Udział w powyższych działaniach jest całkowicie dobrowolny i użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić dane czy też nie. Wymagane informacje mogą obejmować dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres dostawy, by umożliwić powiadomienie zwycięzcy, oraz dane demograficzne, takie jak wiek, by kwalifikować użytkowników do udziału w konkursie. Informacje zawarte w ankietach będą wykorzystywane w celu monitorowania lub ulepszenia Stron firmy Creative.

 • Newslettery

  Firma Creative może co jakiś czas wysyłać użytkownikom newslettery, materiały marketingowe lub informacje o produktach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie do powyższych celów i nie zostanie udostępniony stronom trzecim niepowiązanym z firmą Creative bez zgody użytkownika. W stosownych przypadkach firma Creative będzie przestrzegać wszystkich lokalnych wymogów i wysyłać wiadomości e-mail wyłącznie do użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. W dowolnym momencie użytkownik ma prawo skorzystać z opcji rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

Informacje dotyczące dzieci

Firma Creative nigdy świadomie nie zbiera poufnych informacji od dzieci poniżej 13. roku życia w celach marketingowych. Jeśli firma Creative dowie się, że dzieci poniżej 13. roku życia przekazały jej swoje dane osobowe, te informacje zostaną usunięte. Osoby niepełnoletnie poniżej 13. roku życia powinny poprosić rodziców lub opiekunów o pozwolenie przed przekazaniem swoich danych osobowych komukolwiek za pośrednictwem Internetu.

Osoby o statusie ucznia

Creative Student Store
Osoby o statusie ucznia mogą korzystać ze specjalnych promocji i realizować zamówienia na produkty w sklepie Creative Student Store.

Weryfikacja statusu ucznia odbywa się za pomocą adresu e-mail użytkownika. W przypadku pozytywnej weryfikacji użytkownik uzyskuje dostęp do specjalnych promocji. Pozostałe zgromadzone dane zostaną wykorzystane podczas realizacji zamówienia.

Firma Creative zwykle prosi użytkownika o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres e-mail osoby o statusie ucznia, adres rozliczeniowy, adres dostawy, data urodzenia (nieobowiązkowo).

Witryny internetowe stron trzecich

Należy pamiętać, że Zasady poufności firmy Creative mają zastosowanie wyłącznie do Witryn nadzorowanych przez firmę Creative. Łącza do witryn internetowych stron trzecich są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników. Użytkownik powinien sprawdzić odpowiednie zasady poufności i warunki korzystania z takich witryn przed udostępnieniem im swoich danych osobowych. Firma Creative nie zapoznała się z witrynami internetowymi stron trzecich, nie kontroluje zawartości, zasad poufności i zasad korzystania ze strony i nie ponosi za te treści odpowiedzialności. Creative nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych witryn ani żadnych informacji, produktów czy materiałów, które można na nich znaleźć. Dostęp do takich stron internetowych i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika i podlega wszelkim odpowiednim warunkom.

Wnioski o udzielenie informacji

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprosić o kopię swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Creative. Za wydanie takich informacji Creative może pobrać niewielką opłatę administracyjną. Na żądanie użytkownika firma Creative skoryguje wszelkie nieścisłości w jego danych osobowych.

Kontakt

Firma Creative ceni opinie użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Zasad poufności firmy Creative lub wątpliwości dotyczących wykorzystania danych osobowych, należy skontaktować się z firmą Creative. Zapytania można wysyłać na poniższe adresy:

Azja, Europa, Oceania, Bliski Wschód i Afryka:
Data Privacy (Legal Department)
Creative Technology Ltd
31, International Business Park
#03-01, Lobby C, Creative Resource
Singapore 609921
Singapore

Ameryka Północna i Południowa:
Data Privacy (Legal Department)
Creative Labs, Inc.
1901 McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
USA

Nota prawna

Creative zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa, nakazy sądowe lub w związku z postępowaniami sądowymi, a także gdy będzie to konieczne w celu ochrony praw firmy Creative i/lub przestrzegania przepisów prawa. Firma Creative nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za jakąkolwiek stratę danych i jakiekolwiek straty czy niedogodności spowodowane przez działanie wirusów i/lub innego złośliwego oprogramowania ze Stron/Aplikacji firmy Creative lub wynikające z korzystania z nich. Odpowiedzialność za sprawdzenie, że na komputerze / urządzeniu / tablecie działa aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz za regularne sprawdzanie, czy urządzenia nie zostały zainfekowane wirusami i/lub innym złośliwym oprogramowaniem spoczywa na użytkowniku. Firma Creative dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że niniejsza strona internetowa nie zawiera ani nie rozprzestrzenia wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA CREATIVE, JEJ SPÓŁKI POWIĄZANE I ZALEŻNE, W TYM DYREKTORZY, PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, KOSZTY LUB ODSZKODOWANIA ORZECZONE PRZEZ SĄD, W TYM ZA SZKODY WYNIKOWE, UBOCZNE, POŚREDNIE, WYMIERNE, I ODSZKODOWANIA SANKCYJNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM M.IN. WSZELKIE ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W DZIAŁANIU, OPÓŹNIENIAMI, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWĄ W DZIAŁANIU USŁUG LUB UTRATĄ ZYSKÓW BIZNESOWYCH LUB OCZEKIWANYCH ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRON/APLIKACJI FIRMY CREATIVE, W TYM UDZIAŁU WE WSZELKICH ANKIETACH LUB KONKURSACH, NAWET JEŚLI FIRMA CREATIVE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

[Ostatnia aktualizacja: listopada 2019 r.]

 • Strona główna
 • Zmień kraj: