UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES

Tutaj jest przegląd używanych przez nas plików cookie.

POMOC I WSPARCIE TECHNICZNE

iPhones

Użytkownicy iPhone'ów potrzebują urządzeń z systemem iOS 11 i nowszym.

Należy pamiętać, aby utworzyć profil Super X-Fi przed próbą konfiguracji zestawu słuchawkowego Creative SXFI AIR na telefonie.

KROK 1: PRZEŚLIJ PROFIL SUPER X-FI DO ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO CREATIVE SXFI AIR.

Otwórz aplikację SXFI w telefonie. Wybierz opcję „Wireless Setup” (Ustawienia bezprzewodowe) w aplikacji SXFI. Creative SXFI AIR pojawi się na liście urządzeń.

Przytrzymaj przycisk Bluetooth na zestawie słuchawkowym Creative SXFI AIR przez 2 sekundy. Aplikacja SXFI zacznie łączyć się z zestawem słuchawkowym Creative SXFI AIR i przesyłać profil. Może to potrwać do 3 minut.

KROK 2: SPARUJ ZESTAW SŁUCHAWKOWY CREATIVE SXFI AIR Z IPHONE'EM W CELU ODTWARZANIA.

Przejdź do menu Ustawienia > Bluetooth i włącz Bluetooth.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na słuchawkach przez 2 sekundy, a następnie kliknij opcję Creative SXFI AIR.

KROK 3: KONFIGURACJA ZAKOŃCZONA