UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES

Tutaj jest przegląd używanych przez nas plików cookie.

POMOC I WSPARCIE TECHNICZNE

POMOC
Nie możesz znaleźć rozwiązania?
Skontaktuj się z nami i pozwól sobie pomóc!

Set-up

Stworzyliśmy instrukcje konfiguracji zestawu słuchawkowego Sound Blaster Katana V2 na różnych urządzeniach.

Krok 2 Przeslij profil Super X-Fi do zestawu sluchawkowego Sound Blaster Katana V2: W aplikacji SXFI przejdź do sekcji „Wireless Setup” (Konfiguracja sieci bezprzewodowej) i w sekcji „Available Devices” (Dostępne urządzenia) wybierz Sound Blaster Katana V2.
Krok 3 Naciśnij przycisk na urządzeniu Sound Blaster Katana V2, gdy zostanie wyświetlony monit, aby sparować urządzenie z aplikacją. Po zakończeniu tej operacji do urządzenia zostanie przesłany profil Super X-Fi.

Konfiguracja zakończona.
Możesz teraz korzystać z holografii słuchawek Super X-Fi na Sound Blaster Katana V2 z różnymi urządzeniami.