Warunki korzystania ze strony

"Warunki korzystania ze strony" reguluja zasady Twojego korzystania z tej strony internetowej. Wchodzac na nia zobowiazujesz sie do ich przestrzegania. Prosimy o dokladne zapoznanie sie z nimi.
 • 1. Zakres i zmiany. Warunki korzystania ze strony stanowia calosc porozumienia miedzy firma Creative Labs (Irl) Ltd. (zarejestrowana w Irlandii, Nr 207960) ("my") a uzytkownikiem, zastepujac wczesniejsze porozumienia dotyczace tych samych kwestii. Warunki korzystania ze strony moga zostac w kazdej chwili zmienione przez Creative Labs. Zaleca sie ponowne zapoznanie sie z Warunkami korzystania ze strony przy kazdym wejsciu uzytkownika na strone. Wchodzac na strone po zmianie Warunków korzystania ze strony uzytkownik akceptuje dokonane zmiany.
 • 2. Informacje osobowe i poufnosc. W Zasadach poufnosci znajduja sie informacje dotyczace zbierania i uzytkowania danych osobowych. Uzytkownik zgadza sie, ze mozemy zbierac i uzytkowac informacje o uzytkowniku opisane w naszych Zasadach Poufnosci na opisanych tam warunkach.
 • 3. Materialy i ograniczenia. Wszystkie materialy na tej stronie, w tym (choc nie tylko) obrazy, ilustracje, teksty oraz pliki audio i wideo (dzial "Materialy"), sa chronione prawami autorskimi i/lub innymi prawami wlasnosci intelektualnej i stanowia wylaczna wlasnosc nasza lub osób trzecich, które udzielily nam zezwolenia na wykorzystanie ich materialów. Zabrania sie kopiowania, reprodukowania, publikowania, umieszczania w Internecie, przesylania, transmitowania, rozpowszechniania i/lub modyfikowania materialów w jakikolwiek sposób. Jakiekolwiek wykorzystanie dowolnego z materialów w sposób opisany w poprzednim zdaniu jest pogwalceniem wlasnosci intelektualnej naszej lub stron trzecich i jest niniejszym zabronione.
 • 4. Uczestnictwo uzytkownika. Strona umozliwia uzytkownikom publikowanie na niej recenzji, uwag, komentarzy i innych informacji. Uzytkownik moze publikowac informacje pod warunkiem, ze zadna z nich nie jest sprzeczna z prawem, obsceniczna, oszczercza, nie zawiera grozby, nie narusza prywatnosci, nie narusza praw wlasnosci intelektualnej lub nie jest w jakikolwiek inny sposób krzywdzaca dla innych osób. Nie moze zawierac wirusów, byc agitacja polityczna ani komercyjna. Nie moga to byc listy lancuszkowe, listy wysylane masowo ani tez inna forma spamu. Uzytkownik nie moze korzystac z falszywych adresów elektronicznych, podszywac sie pod inne osoby fizyczne lub prawne ani w inny sposób wprowadzac w blad odnosnie produktów i innych informacji. Zachowujemy prawo (ale nie obowiazek) usuwania lub zmieniania takich informacji, chociaz nie przegladamy ich regularnie. Publikujac informacje na naszej stronie uzytkownik przekazuje nam i firmom stowarzyszonym prawo do niewylacznego, nieodplatnego korzystania, reprodukowania, zmieniania, dostosowywania, publikowania, tlumaczenia, rozprowadzania i wyswietlania tych informacji na calym swiecie i na wszystkich nosnikach. Uzytkownik przekazuje równiez nam i firmom stowarzyszonym prawo do wykorzystania imienia i nazwiska wyslanego wraz z informacja. Uzytkownik gwarantuje, ze posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do calej zawartosci informacji wysylanych na strone i ze nasze korzystanie z nich nie naruszy praw osób trzecich. Nie chcemy otrzymywac od uzytkownika, poprzez te strone lub inaczej, informacji poufnych lub chronionych prawami autorskimi. Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie informacje i materialy publikowane przez niego na tej stronie lub w inny sposób nie sa poufne. Wysylajac nam informacje lub materialy przekazuje nam i firmom stowarzyszonym nieograniczone, nieodwolalne prawo do uzywania, reprodukowania, zmieniania, dostosowywania, publikowania, tlumaczenia, rozpowszechniania i wyswietlania tych informacji lub materialów.
 • 5. Odnosniki do stron internetowych osób trzecich. Niektóre odnosniki na tej stronie prowadza do innych stron w Internecie. Strony te nie sa kontrolowane przez Creative Labs. Nie jestesmy odpowiedzialni za zawartosc jakichkolwiek stron, do których prowadza te odnosniki, ani za zawartosc jakichkolwiek stron, do których moga prowadzic odnosniki na tamtych stronach. Nie jestesmy tez odpowiedzialni za jakiekolwiek zmiany i aktualizacje takich stron. Odnosniki umieszczamy wylacznie dla wygody uzytkownika, co nie oznacza wziecia odpowiedzialnosci za te strony.
 • 6. BRAK GWARANCJI. WCHODZAC NA TE STRONE I KORZYSTAJAC NIEJ CZYNISZ TO NA WLASNA ODPOWIEDZIALNOSC. STRONA UDOSTEPNIONA JEST NA ZASADZIE "TAK, JAK JEST". W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIAZUJACE PRAWO, ANULOWANE ZOSTAJA WSZELKIE WYRAZONE WPROST LUB DOMYSLNE GWARANCJE ZAWARTE NA STRONIE, W TYM DOTYCZACE JEJ UZYTECZNOSCI DO KONKRETNYCH CELÓW, JEJ JAKOSCI, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, DOKLADNOSCI, KOMPLETNOSCI LUB INNYCH JEJ CECH, JAK RÓWNIEZ REZULTATÓW KORZYSTANIA Z NIEJ. NIE GWARANTUJEMY, ZE STRONA NIE ZAWIERA BLEDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH DEFEKTÓW PROGRAMOWYCH. NIE GWARANTUJEMY TEZ DOSTEPU POPRZEZ TE STRONE DO INTERNETU ANI DO INNYCH USLUG. NIEKTÓRE KRAJE NIE DOPUSZCZAJA ANULOWANIA GWARANCJI DOMYSLNYCH, WIEC POWYZSZE WYKLUCZENIA MOGA NIE DOTYCZYC WSZYSTKICH UZYTKOWNIKÓW. W TAKIM WYPADKACH WSZELKIE GWARANCJE DOMYSLNE SA OGRANICZONE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIAZUJACE PRAWO, A OKRES ICH OBOWIAZYWANIA WYNOSI SZESC (6) MIESIECY OD POCZATKOWEJ DATY WEJSCIA NA STRONE.
 • 7. Ograniczenia odpowiedzialnosci. NIE ODPOWIADAMY WOBEC UZYTKOWNIKA ANI STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKOWE, BEZPOSREDNIE, PRZYPADKOWE LUB SPECJALNE W TYM, BEZ OGRANICZEN, ZA JAKIEKOLWIEK STRATY DOCHODÓW LUB OSZCZEDNOSCI, NIEZALEZNIE OD FORMY DZIALANIA, SPOWODOWANE CZY TO CELOWO, CZY PRZEZ PRZEWINIENIE (W TYM PRZEZ ZANIEDBANIE), BEZPOSREDNIA ODPOWIEDZIALNOSC LUB W INNY SPOSÓB, NAWET W WYPADKU GDYBY BYLO TO MOZLIWE DO PRZEWIDZENIA LUB GDYBYSMY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOZLIWOSCI ZAISTNIENIA PODOBNYCH STRAT. UZYTKOWNIK ZGADZA SIE, ZE JEDYNE ODSZKODOWANIE, JAKIEGO MOZE OD NAS ZADAC ZA STRATY I ZNISZCZENIA SPOWODOWANE PRZEZ KORZYSTANIE Z TEJ STRONY, NIEZALEZNIE OD FORMY DZIALANIA, CZY TO CELOWO, CZY PRZEZ PRZEWINIENIE, W TYM PRZEZ ZANIEDBANIE, BEZPOSREDNIA ODPOWIEDZIALNOSC LUB W INNY SPOSÓB, JEST OGRANICZONE DO KWOTY 500 EUR. NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJA WYLACZENIA LUB OGRANICZENIA ZNISZCZEN PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SPECJALNYCH, WIEC NIEKTÓRE Z POWYZSZYCH OGRANICZEN MOGA NIE ODNOSIC SIE DO CIEBIE. W TAKIM WYPADKU ODSZKODOWANIA BEDA OGRANICZONE W ZAKRESIE I WYSOKOSCI DO NAJNIZSZYCH DOZWOLONYCH PRZEZ OBOWIAZUJACE PRAWO.
 • 8. Odszkodowania. Uzytkownik zobowiazuje sie do wynagrodzenia strat i nie dzialania na szkode Creative Labs i licencjodawców oraz ich firm stowarzyszonych, urzedników, dyrektorów, pracowników, konsultantów ani agentów, oraz bronienie ich wobec zadan osób trzecich powstalych w wyniku niewlasciwego korzystania ze strony i zawartych na niej materialów, naruszenia przez uzytkownika Warunków korzystania ze strony lub naruszenia przez niego jakichkolwiek praw intelektualnych lub innych praw jakichkolwiek innych osób.
 • 9. Obowiazujace prawo, jurysdykcja, koszty spraw sadowych. Warunki korzystania ze strony sa interpretowane i wykonywane wedlug praw Republiki Irlandii. Uzytkownik zgadza sie, ze wszystkie dzialania prawne wynikajace lub zwiazane z Warunkami korzystania ze strony beda podejmowane jedynie przed sadami w Dublinie (Irlandia) i niniejszym zgadza sie na podleganie takim sadom w takich sporach. Jezeli Creative Labs wytoczy sprawe uzytkownikowi lub uzytkownik wytoczy sprawe Creative Labs w kwestii zwiazanej z Warunkami korzystania ze strony, strona wygrywajaca bedzie uprawniona do odzyskania rozsadnych honorariów adwokackich oraz wydatków sadowych oprócz innych zadoscuczynien. Niezaleznie od innych postanowien zawartych w Warunkach korzystania ze strony mamy prawo dazyc do przeciwdzialania lamaniu zawartych w nich postanowien w kazdym sadzie do tego uprawionym.
 • 10. Wypoiwedzenie; brak mozliwosci odstapienia. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Warunków korzystania ze strony lub ich zastosowanie do jakiejkolwiek osoby, miejsca lub okolicznosci zostanie uznane przez uprawniony do tego sad za nieprawomocne, martwe lub niewazne, reszta Warunków korzystania ze strony oraz te postanowienia odnoszace sie do innych osób, miejsc i okolicznosci pozostaja w mocy. Ani nasze odstapienie, ani opóznienie w podejmowaniu czynnosci przeciwko uzytkownikowi w zwiazku z jakimkolwiek z naszych praw lub uprawnien nie bedzie oznaczalo zrzeczenia sie tych praw i uprawnien. Zadne pojedyncze lub czesciowe skorzystanie przez nas z jakiegokolwiek z naszych praw i uprawnien nie uniemozliwi nam skorzystania z tych praw i uprawnien w przyszlosci ani skorzystania z innych praw i uprawnien.
 • 11. Kontakt: 
 • Kontakt z nami:

  Dzial prawny
  Creative Labs (Irl) Ltd.
  Unit 1, Block 4B
  Blanchardstown Corporate Park
  Ballycoolin
  Dublin 15
  Firma zarejestrowana w Irlandii (Nr: 20796)

   
 • 12. Kopia Warunków korzystania ze strony. Kopie Warunków korzystania ze strony mozna wydrukowac korzystajac z funkcji "Drukuj" w przegladarce internetowej.